Teach_staff_att_Nov_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – November 2020

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. SRIHARSHA H N23025030
2DR. KARTHIK H V22025130
3DR.SHABANA B S23025030
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S23025030
5DR. H R PRADEEP23025030
6DR. VINAYAK S BHAT16025730
7DR. BHANU H C15825030
8DR. SHILPA K N20025330
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE21025230
10DR. KESHAVA D V15025830
11DR. VISHNU V NATH18025530
12DR. DHARMAPALAN23025030
13Dr.PRASHANTH BHAT20025330
14Dr.RAGHURAM Y S23025030
15Dr.PRASANNA K G23025030
16DR.LAXMI SANGANAL19425030
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23025030
18Dr.NAGARATHNA S23025030
Department:PANCHAKARMA
19DR. SHOBHA B K16025730
20DR. TERES JOSHY23025030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
21DR. DINESH KUMAR MISHRA90251430
22DR. B I MATAPATHI130251030
23DR. MILIND HUKKERI110251230
24DR. JAGADEESH MAYYA19425030
25DR. PRASANTI K22025130
26DR. BHAGYALAXMI B R18025530
Department:ROGA NIDANA
27DR.SOUMYA BHAT23025030
28DR. ANN ROSE18025530
29DR.ROSELIN JOSEPH23025030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
30DR.RAMESH BHAT23025030
31DR.ANURADHA K C23025030
32DR. MANJUNATH R HEGDE19025430
33Dr.DHANUSREE S J23025030
Department:SHALAKYA TANTRA
34DR. VIKRAMA G18025530
35DR. RAVI H K110251230
36DR.MITHUN B 23025030
37DR.SANDEEP ANAND16025730
Department:SHALYA TANTRA
38DR. POORNIMA S S14025930
39DR. INDU K VISWAMBARAN19025430
Department:SHAREERA RACHANA
40DR.JYOTHI PRAKASH BHAT23025030
41DR.AKHIL H S23025030
42DR.ARYA ASHOK23025030
Department:SWASTHAVRITTA
43DR.LATHA RAMESH23025030
44DR. VARSHINI M R23025030
45DR.SHEJIL MUHAMMED M12225930
46DR.PRASHANTH V D17025630
Department:SHAREERA KRIYA
47DR.ANJAN K S23025030
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
48DR.PREMA BHAGAWAN23025030
49DR.SHIVU N S23025030
50DR.ARAVIND C G23025031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
51MR.PRAKASH C H23025030