Teach_staff_att_Nov_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – November 2019

Department:AGADA TANTRA
Emp. CodeEmployee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N24024030
2DR. KARTHIK H V20024430
3DR.SHABANA B S18324330
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S18024630
5DR. H R PRADEEP23024130
6DR. VINAYAK S BHAT22024230
7DR. BHANU H C18524130
8DR. SHILPA K N23024130
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE24024030
10DR. KESHAVA D V21024330
11DR. VISHNU V NATH24024030
12DR. DHARMAPALAN24024030
13Dr.PRASHANTH BHAT24024030
14Dr.RAGHURAM Y S24024030
15DR.PRASHANTH GOKHALE24024030
16Dr.PRASANNA K G24024030
17DR.LAXMI SANGANAL22224030
Department:KOUMARABHRITYA
18DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL19024530
19DR.L RAMESH BABU24024030
20DR.NANDU G JOSEPH03000030
Department:PANCHAKARMA
21DR. SHOBHA B K24024030
22DR. TERES JOSHY17024730
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
23DR. DINESH KUMAR MISHRA19024530
24DR. B I MATAPATHI15024930
25DR. MILIND HUKKERI18024630
26DR. JAGADEESH MAYYA16424430
27DR. PRASANTI K17724030
28DR. BHAGYALAXMI B R18024630
Department:ROGA NIDANA
29DR.SOUMYA BHAT24024030
30DR. ANN ROSE22024230
31DR.ROSELIN JOSEPH24024030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
32DR.RAMESH BHAT24024030
33DR.ANURADHA K C24024030
34DR. MANJUNATH R HEGDE17024730
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G19024530
36DR. RAVI H K110241330
37DR.MITHUN B 24024030
Department:SHALYA TANTRA
38DR. POORNIMA S S22024230
39DR. INDU K VISWAMBARAN24024030
Department:SHAREERA RACHANA
40DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24024030
41DR.AKHIL H S24024030
42DR. YEDHUKRISHNAN T B0300000
Department:SWASTHAVRITTA
43DR.LATHA RAMESH24024030
44DR. VARSHINI R24024030
45DR.PRASHANTH V D22024230
Department:SHAREERA KRIYA
46DR.PALLED A S19024530
47DR.ANJAN K S24024030
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
48DR.PREMA BHAGAWAN24024030
49DR.SHIVU N S24024030
50DR.JINU SEKHAR. S24024030
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
51MR.PRAKASH C H22024230