Teach_staff_att_Jun_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – June 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. KARTHIK H V26004030
2DR.HARISH DESHPANDE26004030
Department:DRAVYAGUNA
3DR. SANJAYA K S26004030
4DR. H R PRADEEP24004230
5DR. VINAYAK S BHAT25004130
6DR.RAJATHA M26004030
7Dr.KEERTHANA N 20.51.504430
Department:KAYACHIKITSA
8DR. TRIVENI V KALAGARE23004330
9DR. KESHAVA D V24004230
10DR. VISHNU V NATH25004130
11Dr.PRASHANTH BHAT24004230
12Dr.RAGHURAM Y S26004030
13DR.ASHWINI S G21304230
Department:KOUMARABHRITYA
14DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL26004030
15Dr.PREETHI H.M25004130
Department:PANCHAKARMA
16DR. SHOBHA B K26004030
17DR. TERES JOSHY16104930
18DR.NIBIN SAJAN26004030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
19DR. DINESH KUMAR MISHRA26004030
20DR. B I MATAPATHI26004030
21DR. MILIND HUKKERI26004030
22DR.JAGADEESH MAYYA111302430
23DR. PRASANTI K131304030
Department:ROGA NIDANA
24DR.SOUMYA BHAT141204030
25DR. ANN ROSE151041030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
26DR.RAMESH BHAT26004030
27DR. MANJUNATH R HEGDE21004530
28DR. DHANUSREE S J000000
29DR.ALOKANATHA D D22004430
Department:SHALAKYA TANTRA
30DR. VIKRAMA G26004030
31DR.MITHUN B 23004330
32DR.SANDEEP ANAND22034130
33DR.ASHWIN KUMAR K G26004030
Department:SHALYA TANTRA
34DR. POORNIMA S S26004030
35DR.ATHULYA A000000
36DR.FATHIMA21603030
Department:SHAREERA RACHANA
37DR.JYOTHI PRAKASH BHAT26004030
38Dr.GEETHU ARMUGHAN26004030
Department:SWASTHAVRITTA
39DR.LATHA RAMESH26004030
40DR.PRASHANTH V D21004530
41DR.ATHIRA C19.52.504430
Department:SHAREERA KRIYA
42DR.ANJAN K S26004030
43DR.CHAITRA N111404130
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
44DR.PREMA BHAGAWAN26004030
45DR.SHIVU N S26004030
46DR VIDYA R42204030
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
47MR.PRAKASH C H26004030