Tea_sta_att_Sep_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – September 2020

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. SRIHARSHA H N25014030
2DR. KARTHIK H V24014130
3DR.SHABANA B S25014030
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S25014030
5DR. H R PRADEEP21014430
6DR. VINAYAK S BHAT25014030
7DR. BHANU H C20014530
8DR. SHILPA K N20014530
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE25014030
10DR. KESHAVA D V21014430
11DR. VISHNU V NATH23014230
12DR. DHARMAPALAN25014030
13Dr.PRASHANTH BHAT25014030
14Dr.RAGHURAM Y S25014030
15Dr.PRASANNA K G25014030
16DR.LAXMI SANGANAL25014030
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL25014030
18Dr.NAGARATHNA S25014030
Department:PANCHAKARMA
19DR. SHOBHA B K21014430
20DR. TERES JOSHY20014530
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
21DR. DINESH KUMAR MISHRA25014030
22DR. B I MATAPATHI25014030
23DR. MILIND HUKKERI23014230
24DR. JAGADEESH MAYYA24014130
25DR. PRASANTI K25014030
26DR. BHAGYALAXMI B R23014230
Department:ROGA NIDANA
27DR.SOUMYA BHAT25014030
28DR. ANN ROSE25014030
29DR.ROSELIN JOSEPH25014030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
30DR.RAMESH BHAT25014030
31DR.ANURADHA K C25014030
32DR. MANJUNATH R HEGDE130141230
33Dr.DHANUSREE S J25014030
Department:SHALAKYA TANTRA
34DR. VIKRAMA G24014130
35DR. RAVI H K25014030
36DR.MITHUN B 25014030
37DR.SANDEEP ANAND24014130
Department:SHALYA TANTRA
38DR. POORNIMA S S23014230
39DR. INDU K VISWAMBARAN25014030
Department:SHAREERA RACHANA
40DR.JYOTHI PRAKASH BHAT25014030
41DR.AKHIL H S00142530
42DR.ARYA ASHOK25014030
Department:SWASTHAVRITTA
43DR.LATHA RAMESH25014030
44DR. VARSHINI M R25014030
45DR.SHEJIL MUHAMMED M25014030
46DR.PRASHANTH V D25014030
Department:SHAREERA KRIYA
47DR.PALLED A S      
48DR.ANJAN K S25014030
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
49DR.PREMA BHAGAWAN25014030
50DR.SHIVU N S25014030
51DR.ARAVIND C G14012017
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
52MR.PRAKASH C H25014030