Tea_sta_att_Oct_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – October 2020

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. SRIHARSHA H N23044031
2DR. KARTHIK H V22044131
3DR.SHABANA B S03100031
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S23044031
5DR. H R PRADEEP16044731
6DR. VINAYAK S BHAT23044031
7DR. BHANU H C18444131
8DR. SHILPA K N21244031
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE23044031
10DR. KESHAVA D V19044431
11DR. VISHNU V NATH21244031
12DR. DHARMAPALAN23044031
13Dr.PRASHANTH BHAT18044531
14Dr.RAGHURAM Y S23044031
15Dr.PRASANNA K G23044031
16DR.LAXMI SANGANAL20344031
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23044031
18DR.L RAMESH BABU      
19Dr.NAGARATHNA S23044031
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K23044031
21DR. TERES JOSHY23044031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA23044031
23DR. B I MATAPATHI100441331
24DR. MILIND HUKKERI23044031
25DR. JAGADEESH MAYYA16044731
26DR. PRASANTI K17044631
27DR. BHAGYALAXMI B R19044431
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT23044031
29DR. ANN ROSE22044131
30DR.ROSELIN JOSEPH23044031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT23044031
32DR.ANURADHA K C23044031
33DR. MANJUNATH R HEGDE17044631
34Dr.DHANUSREE S J20044331
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G21044231
36DR. RAVI H K23044031
37DR.MITHUN B 23044031
38DR.SANDEEP ANAND20044331
Department:SHALYA TANTRA
39DR. POORNIMA S S19044431
40DR. INDU K VISWAMBARAN23044031
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT23044031
42DR.AKHIL H S03100031
43DR.ARYA ASHOK23044031
Department:SWASTHAVRITTA
44DR.LATHA RAMESH23044031
45DR. VARSHINI M R23044031
46DR.SHEJIL MUHAMMED M23044031
47DR.PRASHANTH V D23044031
Department:SHAREERA KRIYA
48DR.ANJAN K S23044031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
49DR.PREMA BHAGAWAN23044031
50DR.SHIVU N S23044031
51DR.ARAVIND C G15844031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
52MR.PRAKASH C H23044031