Tea_sta_att_May_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – May 2020

Department:AGADA TANTRA
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N24025031
2DR. KARTHIK H V22025231
3DR.SHABANA B S41525531
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S25024031
5DR. H R PRADEEP24025031
6DR. VINAYAK S BHAT24025031
7DR. BHANU H C71725031
8DR. SHILPA K N24025031
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE24025031
10DR. KESHAVA D V22025231
11DR. VISHNU V NATH24025031
12DR. DHARMAPALAN24025031
13Dr.PRASHANTH BHAT22025231
14Dr.RAGHURAM Y S24025031
15Dr.PRASANNA K G24025031
16DR.LAXMI SANGANAL24025031
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL24025031
18DR.L RAMESH BABU24025031
19Dr.NAGARATHNA S24025031
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K23025131
21DR. TERES JOSHY47251331
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA24025031
23DR. B I MATAPATHI24025031
24DR. MILIND HUKKERI23025131
25DR. JAGADEESH MAYYA32125031
26DR. PRASANTI K23125031
27DR. BHAGYALAXMI B R23025131
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT24025031
29DR. ANN ROSE47251331
30DR.ROSELIN JOSEPH41125931
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT24025031
32DR.ANURADHA K C24025031
33DR. MANJUNATH R HEGDE23025131
34Dr.DHANUSREE S J41125931
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G24025031
36DR. RAVI H K24025031
37DR.MITHUN B 24025031
38DR.SANDEEP ANAND41325731
Department:SHALYA TANTRA
39DR. POORNIMA S S23025131
40DR. INDU K VISWAMBARAN24025031
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24025031
42DR.AKHIL H S24025031
43DR.ARYA ASHOK24025031
Department:SWASTHAVRITTA
44DR.LATHA RAMESH24025031
45DR. VARSHINI R24025031
46DR.SHEJIL MUHAMMED M41725331
47DR.PRASHANTH V D24025031
Department:SHAREERA KRIYA
48DR.PALLED A S24025031
49DR.ANJAN K S24025031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
50DR.PREMA BHAGAWAN24025031
51DR.SHIVU N S24025031
52DR.JINU SEKHAR. S24025031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
53MR.PRAKASH C H24025031