Tea_sta_att_Mar_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – March 2020

Department:AGADA TANTRA
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N25015031
2DR. KARTHIK H V25015031
3DR.SHABANA B S23015231
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S25015031
5DR. H R PRADEEP25015031
6DR. VINAYAK S BHAT25015031
7DR. BHANU H C13615631
8DR. SHILPA K N25015031
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE25015031
10DR. KESHAVA D V18015731
11DR. VISHNU V NATH25015031
12DR. DHARMAPALAN25015031
13Dr.PRASHANTH BHAT21015431
14Dr.RAGHURAM Y S25015031
15Dr.PRASANNA K G25015031
16DR.LAXMI SANGANAL11515931
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL21015431
18DR.L RAMESH BABU23015231
19Dr.NAGARATHNA S25015031
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K25015031
21DR. TERES JOSHY25015031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA25015031
23DR. B I MATAPATHI25015031
24DR. MILIND HUKKERI25015031
25DR. JAGADEESH MAYYA13915331
26DR. PRASANTI K20015531
27DR. BHAGYALAXMI B R20015531
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT25015132
29DR. ANN ROSE19015631
30DR.ROSELIN JOSEPH25015031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT25015031
32DR.ANURADHA K C25015031
33DR. MANJUNATH R HEGDE25015031
34Dr.DHANUSREE S J25015031
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G18015731
36DR. RAVI H K25015031
37DR.MITHUN B 25015031
38DR.SANDEEP ANAND21015431
Department:SHALYA TANTRA
39DR. POORNIMA S S22015331
40DR. INDU K VISWAMBARAN23015231
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT22015331
42DR.AKHIL H S25015031
43DR.ARYA ASHOK25015031
Department:SWASTHAVRITTA
44DR.LATHA RAMESH25015031
45DR. VARSHINI R23015231
46DR.SHEJIL MUHAMMED M20015531
47DR.PRASHANTH V D24015131
Department:SHAREERA KRIYA
48DR.PALLED A S18015731
49DR.ANJAN K S25015031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
50DR.PREMA BHAGAWAN25015031
51DR.SHIVU N S21015431
52DR.JINU SEKHAR. S25015031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
53MR.PRAKASH C H18015731