Tea_sta_att_Jub_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – June 2020

Department:AGADA TANTRA
Sl. NO.Employee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N26004030
2DR. KARTHIK H V19004730
3DR.SHABANA B S151500030
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S26004030
5DR. H R PRADEEP26004030
6DR. VINAYAK S BHAT26004030
7DR. BHANU H C24104130
8DR. SHILPA K N26004030
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE26004030
10DR. KESHAVA D V26004030
11DR. VISHNU V NATH81102930
12DR. DHARMAPALAN26004030
13Dr.PRASHANTH BHAT22004430
14Dr.RAGHURAM Y S26004030
15Dr.PRASANNA K G26004030
16DR.LAXMI SANGANAL23304030
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL26004030
18DR.L RAMESH BABU26004030
19Dr.NAGARATHNA S26004030
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K26004030
21DR. TERES JOSHY151500030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA   
22DR. DINESH KUMAR MISHRA140041230
23DR. B I MATAPATHI26004030
24DR. MILIND HUKKERI26004030
25DR. JAGADEESH MAYYA24204030
26DR. PRASANTI K23304030
27DR. BHAGYALAXMI B R26004030
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT26004030
29DR. ANN ROSE141204030
30DR.ROSELIN JOSEPH151500030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT26004030
32DR.ANURADHA K C26004030
33DR. MANJUNATH R HEGDE24004230
34Dr.DHANUSREE S J151500030
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G24004230
36DR. RAVI H K26004030
37DR.MITHUN B 26004030
38DR.SANDEEP ANAND141204030
Department:SHALYA TANTRA
39DR. POORNIMA S S25004130
40DR. INDU K VISWAMBARAN26004030
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT26004030
42DR.AKHIL H S26004030
43DR.ARYA ASHOK26004030
Department:SWASTHAVRITTA
44DR.LATHA RAMESH26004030
45DR. VARSHINI R26004030
46DR.SHEJIL MUHAMMED M141204030
47DR.PRASHANTH V D25004130
Department:SHAREERA KRIYA
48DR.PALLED A S26004030
49DR.ANJAN K S26004030
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
50DR.PREMA BHAGAWAN26004030
51DR.SHIVU N S26004030
52DR.JINU SEKHAR. S26004030
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
53MR.PRAKASH C H26004030