Tea_sta_att_Feb_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – February 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. KARTHIK H V22004228
2DR.SHABANA B S000000
3DR.HARISH DESHPANDE24004028
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S24004028
5DR. H R PRADEEP24004028
6DR. VINAYAK S BHAT130041128
7DR.RAJATHA M22004228
8Dr.KEERTHANA N 24004028
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE19004528
10DR. KESHAVA D V22004228
11DR. VISHNU V NATH21004328
12DR. DHARMAPALAN22003025
13Dr.PRASHANTH BHAT21004328
14Dr.RAGHURAM Y S24004028
15DR.LAXMI SANGANAL24003128
16DR.ASHWINI S G21004328
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL24004028
18Dr.NAGARATHNA S000000
19Dr.PREETHI H.M18004628
Department:PANCHAKARMA   
20DR. SHOBHA B K22004228
21DR. TERES JOSHY16004828
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA23004128
23DR. B I MATAPATHI22004228
24DR. MILIND HUKKERI23004128
25DR. JAGADEESH MAYYA19004528
26DR. PRASANTI K23004128
Department:ROGA NIDANA
27DR.SOUMYA BHAT24004028
28DR. ANN ROSE23004128
29DR.ROSELIN JOSEPH16002018
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
30DR.RAMESH BHAT24004028
31DR. MANJUNATH R HEGDE24004028
32Dr.DHANUSREE S J24004028
33Dr.ALOKANATHA D.D24004028
Department:SHALAKYA TANTRA
34DR. VIKRAMA G23004128
35DR. RAVI H K24004028
36DR.MITHUN B 24004028
37DR.SANDEEP ANAND000000
Department:SHALYA TANTRA
38DR. POORNIMA S S20004428
39DR. INDU K VISWAMBARAN100001
40DR.ATHULYA A24004028
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24004028
42Dr.GEETHU ARMUGHAN17004728
Department:SWASTHAVRITTA
43DR.LATHA RAMESH24004028
44DR.SHEJIL MUHAMMED M000000
45DR.PRASHANTH V D17004728
46DR.ATHIRA C400105
Department:SHAREERA KRIYA
47DR.ANJAN K S24004028
48DR.CHAITRA N24004028
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
49DR.PREMA BHAGAWAN24004028
50DR.SHIVU N S24004028
51Dr.ATHIRA LEKSHMI S V23004128
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
52MR.PRAKASH C H22004228