Tea_sta_att_Aug_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – August 2020

Department:AGADA TANTRA
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N26004030
2DR. KARTHIK H V23004330
3DR.SHABANA B S26004030
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S26004030
5DR. H R PRADEEP26004030
6DR. VINAYAK S BHAT22004430
7DR. BHANU H C26004030
8DR. SHILPA K N25004130
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE22004430
10DR. KESHAVA D V25004130
11DR. VISHNU V NATH110041530
12DR. DHARMAPALAN24004230
13Dr.PRASHANTH BHAT25004130
14Dr.RAGHURAM Y S24004230
15Dr.PRASANNA K G24004230
16DR.LAXMI SANGANAL23004330
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL26004030
18DR.L RAMESH BABU      
19Dr.NAGARATHNA S26004030
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K24004230
21DR. TERES JOSHY26004030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA26004030
23DR. B I MATAPATHI26004030
24DR. MILIND HUKKERI26004030
25DR. JAGADEESH MAYYA24004230
26DR. PRASANTI K23004330
27DR. BHAGYALAXMI B R25004130
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT24004230
29DR. ANN ROSE26004030
30DR.ROSELIN JOSEPH26004030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT26004030
32DR.ANURADHA K C26004030
33DR. MANJUNATH R HEGDE24004230
34Dr.DHANUSREE S J26004030
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G24004230
36DR. RAVI H K26004030
37DR.MITHUN B 26004030
38DR.SANDEEP ANAND25004130
Department:SHALYA TANTRA
39DR. POORNIMA S S25004130
40DR. INDU K VISWAMBARAN25004130
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT26004030
42DR.AKHIL H S24004230
43DR.ARYA ASHOK24004230
Department:SWASTHAVRITTA
44DR.LATHA RAMESH25004130
45DR. VARSHINI R24004230
46DR.SHEJIL MUHAMMED M26004030
47DR.PRASHANTH V D26004030
Department:SHAREERA KRIYA
48DR.PALLED A S26004030
49DR.ANJAN K S23004330
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
50DR.PREMA BHAGAWAN26004030
51DR.SHIVU N S24004230
52DR.JINU SEKHAR. S23004330
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
53MR.PRAKASH C H26004030