Tea_sta_att_Apr_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – April 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. KARTHIK H V17034630
2DR.HARISH DESHPANDE23034030
Department:DRAVYAGUNA
3DR. SANJAYA K S23034030
4DR. H R PRADEEP23034030
5DR. VINAYAK S BHAT23034030
6DR.RAJATHA M20034330
7Dr.KEERTHANA N 19034430
Department:KAYACHIKITSA
8DR. TRIVENI V KALAGARE23034030
9DR. KESHAVA D V22034130
10DR. VISHNU V NATH23034030
11Dr.PRASHANTH BHAT20034330
12Dr.RAGHURAM Y S23034030
13DR.LAXMI SANGANAL15434430
14DR.ASHWINI S G16134630
Department:KOUMARABHRITYA
15DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23034030
16Dr.PREETHI H.M23034030
Department:PANCHAKARMA
17DR. SHOBHA B K17034630
18DR. TERES JOSHY23034030
19DR.NIBIN SAJAN23034030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
20DR. DINESH KUMAR MISHRA23034030
21DR. B I MATAPATHI20034330
22DR. MILIND HUKKERI23034030
23DR.JAGADEESH MAYYA22134030
24DR. PRASANTI K21034230
Department:ROGA NIDANA
25DR.SOUMYA BHAT23034030
26DR. ANN ROSE23034030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
27DR.RAMESH BHAT23034030
28DR. MANJUNATH R HEGDE22034130
29DR. DHANUSREE S J73341330
30DR.ALOKANATHA D D23034030
Department:SHALAKYA TANTRA
31DR. VIKRAMA G23034030
32DR. RAVI H K23034030
33DR.MITHUN B 23034030
34DR.SANDEEP ANAND22134030
35DR.ASHWIN KUMAR K G23034030
Department:SHALYA TANTRA
36DR. POORNIMA S S23034030
37DR.ATHULYA A15534330
Department:SHAREERA RACHANA
38DR.JYOTHI PRAKASH BHAT23034030
39Dr.GEETHU ARMUGHAN18034530
Department:SWASTHAVRITTA
40DR.LATHA RAMESH23034030
41DR.PRASHANTH V D03000030
42DR.ATHIRA C23034030
Department:SHAREERA KRIYA
43DR.ANJAN K S23034030
44DR.CHAITRA N18034530
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
45DR.PREMA BHAGAWAN23034030
46DR.SHIVU N S23034030
47Dr.ATHIRA LEKSHMI S V9734730
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
48MR.PRAKASH C H23034030