Tea_sta_att_Apr_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – April 2020

Department:AGADA TANTRA
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N23034030
2DR. KARTHIK H V21034028
3DR.SHABANA B S19033530
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S23034030
5DR. H R PRADEEP23034030
6DR. VINAYAK S BHAT23034030
7DR. BHANU H C03000030
8DR. SHILPA K N80341530
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE23034030
10DR. KESHAVA D V19034430
11DR. VISHNU V NATH23034030
12DR. DHARMAPALAN23034030
13Dr.PRASHANTH BHAT23034030
14Dr.RAGHURAM Y S23034030
15Dr.PRASANNA K G23034030
16DR.LAXMI SANGANAL19034430
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23034030
18DR.L RAMESH BABU23034030
19Dr.NAGARATHNA S23034030
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K20034330
21DR. TERES JOSHY23034030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA23034030
23DR. B I MATAPATHI23034030
24DR. MILIND HUKKERI23034030
25DR. JAGADEESH MAYYA110341230
26DR. PRASANTI K19034430
27DR. BHAGYALAXMI B R18034530
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT23034030
29DR. ANN ROSE23034030
30DR.ROSELIN JOSEPH23034030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT23034030
32DR.ANURADHA K C23034030
33DR. MANJUNATH R HEGDE23034030
34Dr.DHANUSREE S J23034030
Department:SHALAKYA TANTRA
35DR. VIKRAMA G19034430
36DR. RAVI H K23034030
37DR.MITHUN B 23034030
38DR.SANDEEP ANAND22034130
Department:SHALYA TANTRA
39DR. POORNIMA S S20034330
40DR. INDU K VISWAMBARAN23034030
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT23034030
42DR.AKHIL H S23034030
43DR.ARYA ASHOK23034030
Department:SWASTHAVRITTA
44DR.LATHA RAMESH23034030
45DR. VARSHINI R23034030
46DR.SHEJIL MUHAMMED M19434030
47DR.PRASHANTH V D23034030
Department:SHAREERA KRIYA
48DR.PALLED A S23034030
49DR.ANJAN K S23034030
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
50DR.PREMA BHAGAWAN23034030
51DR.SHIVU N S23034030
52DR.JINU SEKHAR. S23034030
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
53MR.PRAKASH C H18034530