Teach_staff_att_May_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – May 2019

Department:AGADA TANTRA      
Sl. No.EmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N25024031
2DR. KARTHIK H V22024331
3DR. MANUPRASAD K S25024031
4DR.SHABANA B S17224631
Department:DRAVYAGUNA      
5DR. SANJAYA K S25024031
6DR. H R PRADEEP25024031
7DR. VINAYAK S BHAT24024131
8DR. BHANU H C17824031
9DR. SHILPA K N25024031
Department:KAYACHIKITSA      
10DR. TRIVENI V KALAGARE25024031
11DR. KESHAVA D V21024431
12DR. VISHNU V NATH23024231
13DR. DHARMAPALAN25024031
14Dr.PRASHANTH BHAT25024031
15Dr.RAGHURAM Y S24024131
16DR.PRASHANTH GOKHALE25024031
17Dr.PRASANNA K G25024031
18DR.LAXMI SANGANAL13724531
19DR. ASWIN M24024131
Department:KOUMARABHRITYA      
20DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL25024031
21DR.L RAMESH BABU25024031
22DR.NANDU G JOSEPH19424231
Department:PANCHAKARMA      
23DR. SHOBHA B K14624531
24DR. ANEESH E G32224031
25DR. TERES JOSHY25024031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
26DR. DINESH KUMAR MISHRA25024031
27DR. B I MATAPATHI21024431
28DR. MILIND HUKKERI25024031
29DR. ABDUL KAREEM H25024031
30DR. JAGADEESH MAYYA18724031
31DR. PRASANTI K201424131
32DR. BHAGYALAXMI B R22024331
Department:ROGA NIDANA      
33       
34DR.SOUMYA BHAT25024031
35DR. ANN ROSE24024131
Department:SAMHITA & SIDDANTHA      
36DR.RAMESH BHAT23024231
37DR.ANURADHA K C25024031
38DR. MANJUNATH R HEGDE22024331
Department:SHALAKYA TANTRA      
39DR. VIKRAMA G20024531
40DR. RAVI H K25024031
41DR.MITHUN B 25024031
42DR.KIRAN KUMAR U080008
Department:SHALYA TANTRA      
43DR. POORNIMA S S24024131
44DR. INDU K VISWAMBARAN141024131
Department:SHAREERA RACHANA      
45DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24024131
46DR.AKHIL H S24024131
47DR. YEDHUKRISHNAN T B25024031
Department:SWASTHAVRITTA      
48DR.LATHA RAMESH24024131
49DR. VARSHINI R25024031
50DR.PRASHANTH V D25024031
Department:SHAREERA KRIYA      
51DR.PALLED A S23024231
52DR.ANJAN K S25024031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
53DR.PREMA BHAGAWAN24024131
54DR.SHIVU N S25024031
55DR.JINU SEKHAR. S00003131
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
56MR.PRAKASH C H23024231