Teach_staff_att_Jul_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – July 2019

Department:AGADA TANTRA      
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N26005031
2DR. KARTHIK H V23005331
3DR. MANUPRASAD K S18005831
4DR.SHABANA B S21105431
Department:DRAVYAGUNA      
5DR. SANJAYA K S24005231
6DR. H R PRADEEP24005231
7DR. VINAYAK S BHAT17005931
8DR. BHANU H C19005731
9DR. SHILPA K N25005131
Department:KAYACHIKITSA      
10DR. TRIVENI V KALAGARE25005131
11DR. KESHAVA D V21005531
12DR. VISHNU V NATH25005131
13DR. DHARMAPALAN21005531
14Dr.PRASHANTH BHAT26005031
15Dr.RAGHURAM Y S26005031
16DR.PRASHANTH GOKHALE26005031
17Dr.PRASANNA K G24005231
18DR.LAXMI SANGANAL131005331
Department:KOUMARABHRITYA      
19DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23005331
20DR.L RAMESH BABU26005031
21DR.NANDU G JOSEPH21005531
Department:PANCHAKARMA      
22DR. SHOBHA B K25005131
23DR. ANEESH E G160051031
24DR. TERES JOSHY19005731
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
25DR. DINESH KUMAR MISHRA26005031
26DR. B I MATAPATHI17005731
27DR. MILIND HUKKERI17005731
28DR. ABDUL KAREEM H23005331
29DR. JAGADEESH MAYYA150051131
30DR. PRASANTI K23005331
31DR. BHAGYALAXMI B R23005331
Department:ROGA NIDANA      
32DR.SOUMYA BHAT26005031
33DR. ANN ROSE22005431
Department:SAMHITA & SIDDANTHA      
34DR.RAMESH BHAT23005331
35DR.ANURADHA K C26005031
36DR. MANJUNATH R HEGDE26005031
Department:SHALAKYA TANTRA   
37DR. VIKRAMA G24005231
38DR. RAVI H K26005031
39DR.MITHUN B 26005031
Department:SHALYA TANTRA      
40DR. POORNIMA S S23005331
41DR. INDU K VISWAMBARAN24005231
Department:SHAREERA RACHANA      
42DR.JYOTHI PRAKASH BHAT23005331
43DR.AKHIL H S23005331
44DR. YEDHUKRISHNAN T B120051431
Department:SWASTHAVRITTA   
45DR.LATHA RAMESH26005031
46DR. VARSHINI R26005031
47DR.PRASHANTH V D20005631
48DR. SHALINI  S13002015
Department:SHAREERA KRIYA      
49DR.PALLED A S26005031
50DR.ANJAN K S26005031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
51DR.PREMA BHAGAWAN23005331
52DR.SHIVU N S26005031
53DR.JINU SEKHAR. S26005031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
54MR.PRAKASH C H26005031