Teach_staff_att_Jan_2022

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – January 2022

Department:AGADA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. KARTHIK H V20.50253.531
2DR.SHABANA B S24025031
3DR.HARISH DESHPANDE49.51214.531
        
Department:DRAVYAGUNA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SANJAYA K S23.50250.531
2DR. H R PRADEEP20024531
3DR. VINAYAK S BHAT22025231
4DR.RAJATHA M20.50253.531
5Dr.KEERTHANA N 15025931
        
Department:KAYACHIKITSA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. TRIVENI V KALAGARE23025131
2DR. KESHAVA D V23025131
3DR. VISHNU V NATH18025631
4Dr.PRASHANTH BHAT22.50251.531
5Dr.RAGHURAM Y S24025031
6DR.ASHWINI S G20025431
        
Department:KOUMARABHRITYA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL24025031
2DR.RAJASHREE T R16023021
        
Department:PANCHAKARMA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SHOBHA B K18025631
2DR. TERES JOSHY24025031
3DR.NIBIN SAJAN22025231
        
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWDLVTOT
1DR. DINESH KUMAR MISHRA1901.54.5631
2DR. B I MATAPATHI22025231
3DR. MILIND HUKKERI19.50254.531
4DR.JAGADEESH MAYYA18025631
5DR. PRASANTI K21025331
        
Department:ROGA NIDANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.SOUMYA BHAT13.515.511031
2DR. ANN ROSE24025031
3DR.SUSHMITHA300104
        
        
Department:SAMHITA & SIDDANTHA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.RAMESH BHAT24025031
2DR. MANJUNATH R HEGDE23025131
3DR. DHANUSREE S J17025731
4DR.ALOKANATHA D D21025331
        
Department:SHALAKYA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. VIKRAMA G21025331
2DR.MITHUN B 24025031
3DR.NIJIL A V11.50235.522
4DR.ASHWIN KUMAR K G24025031
        
Department:SHALYA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. POORNIMA S S23025131
2DR.FATHIMA T24025031
3DR.ANUSHA M S17023022
        
Department:SHAREERA RACHANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24025031
2Dr.GEETHU ARMUGHAN17025731
        
        
        
Department:SWASTHAVRITTA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.LATHA RAMESH24025031
2DR.ATHIRA C20125331
        
        
        
Department:SHAREERA KRIYA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.ANJAN K S24025031
2DR.CHAITRA N22.50251.531
        
        
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.SHIVU N S24025031
2DR. VIDYA R32111531
3DR.JYOTHI JACOB100001
        
        
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1MR.PRAKASH C H24025031