Teach_staff_att_Feb_2022

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – February 2022

Department:AGADA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. KARTHIK H V140041028
2DR.SHABANA B S22004228
3DR.HARISH DESHPANDE21304028
        
Department:DRAVYAGUNA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SANJAYA K S21003.53.528
2DR. H R PRADEEP24004028
3DR. VINAYAK S BHAT80041628
4DR.RAJATHA M21.50042.528
        
        
Department:KAYACHIKITSA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. TRIVENI V KALAGARE24004028
2DR. KESHAVA D V20004428
3DR. VISHNU V NATH23004128
4Dr.PRASHANTH BHAT 20.50043.528
5Dr.RAGHURAM Y S18004628
6DR.ASHWINI S G19.50044.528
        
Department:KOUMARABHRITYA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL24004028
2DR.RAJASHREE T R24004028
        
Department:PANCHAKARMA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SHOBHA B K22004228
2DR. TERES JOSHY17004728
3DR.NIBIN SAJAN23004128
        
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWDLVTOT
1DR. DINESH KUMAR MISHRA23.50040.528
2DR. B I MATAPATHI23004128
3DR. MILIND HUKKERI21004328
4DR.JAGADEESH MAYYA23004128
5DR. PRASANTI K24004028
        
Department:ROGA NIDANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.SOUMYA BHAT111403028
2DR. ANN ROSE18004628
3DR.SUSHMITHA22004228
        
        
Department:SAMHITA & SIDDANTHA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.RAMESH BHAT24004028
2DR. MANJUNATH R HEGDE23.50040.528
3DR. DHANUSREE S J22004228
4DR.ALOKANATHA D D22.50041.528
        
Department:SHALAKYA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. VIKRAMA G22004228
2DR.MITHUN B 20004428
3DR.NIJIL A V24004028
4DR.ASHWIN KUMAR K G21004328
        
Department:SHALYA TANTRA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. POORNIMA S S19004528
2DR.FATHIMA T22004228
3DR.ANUSHA M S22004228
        
Department:SHAREERA RACHANA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24004028
2Dr.GEETHU ARMUGHAN20004428
        
        
        
Department:SWASTHAVRITTA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.LATHA RAMESH19004528
2DR.ATHIRA C23004128
        
        
        
Department:SHAREERA KRIYA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.ANJAN K S18004628
2DR.CHAITRA N24004028
        
        
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR.SHIVU N S24004028
2DR. VIDYA R19304228
3DR.JYOTHI JACOB24004028
        
        
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS   
Emp. CodeEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1MR.PRAKASH C H24004028