Teach_staff_att_Aug_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – August 2019

Department:AGADA TANTRA
Sl. NoEmployee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N25024031
2DR. KARTHIK H V23024231
3DR. MANUPRASAD K S22024331
4DR.SHABANA B S25024031
Department:DRAVYAGUNA
5DR. SANJAYA K S24024131
6DR. H R PRADEEP23024231
7DR. VINAYAK S BHAT25024031
8DR. BHANU H C18024731
9DR. SHILPA K N23024231
Department:KAYACHIKITSA
10DR. TRIVENI V KALAGARE25024031
11DR. KESHAVA D V25024031
12DR. VISHNU V NATH24024131
13DR. DHARMAPALAN25024031
14Dr.PRASHANTH BHAT22024331
15Dr.RAGHURAM Y S23024231
16DR.PRASHANTH GOKHALE23024231
17Dr.PRASANNA K G25024031
18DR.LAXMI SANGANAL24024131
Department:KOUMARABHRITYA
19DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL25024031
20DR.L RAMESH BABU23024231
21DR.NANDU G JOSEPH130241231
Department:PANCHAKARMA
21DR. SHOBHA B K24024131
22DR. ANEESH E G      
23DR. TERES JOSHY25024031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24DR. DINESH KUMAR MISHRA25024031
25DR. B I MATAPATHI21024431
26DR. MILIND HUKKERI22024331
27DR. ABDUL KAREEM H22024028
28DR. JAGADEESH MAYYA23024231
29DR. PRASANTI K16024931
30DR. BHAGYALAXMI B R25024031
Department:ROGA NIDANA
31DR.SOUMYA BHAT23024231
32DR. ANN ROSE21024431
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
33DR.RAMESH BHAT22024331
34DR.ANURADHA K C23024231
35DR. MANJUNATH R HEGDE21024431
Department:SHALAKYA TANTRA
36DR. VIKRAMA G19024631
37DR. RAVI H K25024031
38DR.MITHUN B 25024031
Department:SHALYA TANTRA
39DR. POORNIMA S S23024231
40DR. INDU K VISWAMBARAN25024031
Department:SHAREERA RACHANA
41DR.JYOTHI PRAKASH BHAT25024031
42DR.AKHIL H S25024031
43DR. YEDHUKRISHNAN T B16024931
Department:SWASTHAVRITTA
44DR.LATHA RAMESH22024331
45DR. VARSHINI R22024331
46DR.PRASHANTH V D25024031
47DR. SHALINI  S25024031
Department:SHAREERA KRIYA
48DR.PALLED A S21024431
49DR.ANJAN K S22024331
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
50DR.PREMA BHAGAWAN25024031
51DR.SHIVU N S25024031
52DR.JINU SEKHAR. S23024231
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
53MR.PRAKASH C H20024531