Teach_staff_att_apr_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – April 2019

Department:AGADA TANTRA      
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N23034030
2DR. KARTHIK H V20034330
3DR. MANUPRASAD K S17034630
4DR.SHABANA B S18034530
Department:DRAVYAGUNA      
5DR. SANJAYA K S23034030
6DR. H R PRADEEP23034030
7DR. VINAYAK S BHAT23034030
8DR. BHANU H C21134130
9DR. SHILPA K N22034130
Department:KAYACHIKITSA      
10DR. TRIVENI V KALAGARE23034030
11DR. KESHAVA D V21034230
12DR. VISHNU V NATH19034430
13DR. DHARMAPALAN20034330
14Dr.PRASHANTH BHAT23034030
15Dr.RAGHURAM Y S23034030
16DR.PRASHANTH GOKHALE23034030
17Dr.PRASANNA K G23034030
18DR.LAXMI SANGANAL20034330
19DR.ASWIN  M22034130
Department:KOUMARABHRITYA      
20DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL20034330
21DR.L RAMESH BABU20034330
22DR.NANDU G JOSEPH23034030
Department:PANCHAKARMA      
23DR. SHOBHA B K22034130
24DR. ANEESH E G15534330
25DR. TERES JOSHY20034330
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
26DR. DINESH KUMAR MISHRA23034030
27DR. B I MATAPATHI16034730
28DR. MILIND HUKKERI23034030
29DR. ABDUL KAREEM H00003030
30DR. JAGADEESH MAYYA23034030
31DR. PRASANTI K130341030
32DR. BHAGYALAXMI B R20034330
Department:ROGA NIDANA      
33DR.SOUMYA BHAT23034030
34DR. ANN ROSE22034130
Department:SAMHITA & SIDDANTHA      
35DR.RAMESH BHAT23034030
36DR.ANURADHA K C23034030
37DR. MANJUNATH R HEGDE20034330
Department:SHALAKYA TANTRA      
38DR. VIKRAMA G19034430
39DR. RAVI H K130341030
40DR.MITHUN B 23034030
41DR.KIRAN KUMAR U03000030
Department:SHALYA TANTRA      
42DR. POORNIMA S S23034030
43DR. INDU K VISWAMBARAN22034130
Department:SHAREERA RACHANA      
44DR.JYOTHI PRAKASH BHAT22034130
45DR.AKHIL H S21034230
46DR. YEDHUKRISHNAN T B18534030
Department:SWASTHAVRITTA      
47DR.LATHA RAMESH23034030
48DR. VARSHINI R23034030
49DR.PRASHANTH V D19034430
Department:SHAREERA KRIYA      
50DR.PALLED A S23034030
51DR.ANJAN K S23034030
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
52DR.PREMA BHAGAWAN23034030
53DR.SHIVU N S18034530
54DR.JINU SEKHAR. S00003030
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
55MR.PRAKASH C H22034130