Non_Tea_Staff_att_May19

Non-Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – May 2019

Department:OTHERS
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1PROF. VENKATESH K C25024031
2SRI RAGHUVEER P24024131
3SRI G K PATAVARDHAN25024031
Department:DRAVYAGUNA
4MR. KARTHIK  B23025131
5MR.RAVI PATAVARDHAN25024031
6MR. SANJAY G P20024531
7MR.RANGANNACHAR24025031
8MRS.NAGALAXMI RANGANNA24024131
9MR. MANJUNATH V24025031
Department:HERBAL GARDEN
10MR. KRISHNA MURTHY25024031
11MR. MANJUNATHA R24025031
12MR. MANIKANTA J25024031
13MR. UMESH24025031
Department:LIBRARY
14MRS. AMEENA YASMIN25024031
15MR. BHARATH K23024231
16MR. RAGU SHETTY25024031
Department:OFFICE
17MRS. JYOTHI K23024231
18MR. SATISHA H D20024531
19MR. RAMESH GOWDA23024231
20MR. ABDUL BASHEER25024031
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI25024031
22MRS. DEVAMMA25024031
23MRS.JULIANA24025031
24MR. GADIGAPPA      
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
25MR. MOHAMMAD ISMAIL25024031
26MR. ANIL KUMAR K S      
27MR. RAGHAVENDRA H K23024231
28MR. SURENDRA K A23026031
29MR. VINAYA H B      
30MRS.PADMA      
Department:ROGA NIDANA
31MR.VISHWANATH A M25024031
32MR. SACHIN25024031
33MR. SUNIL25024031
34MRS. SHANKARI25024031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
35MRS. MAMTHAZ24025031
36MR. NAGAPPA HEGDE      
Department:SHAREERA KRIYA
37MR. MAHESH B H30000131
38MR. PRATHAP25024031
39MR. DAYANANDA25024031
40MR. MADHAVA U20027231
Department:SHAREERA RACHANA
41MR ADARSH K25024031
42MR. AKSHAY KUMAR B H      
43MR. HARISH K N25024031
44MR. RAMESH SA21028031
45MR. NAGARAJ      
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
46MR. MANJUNATH S25024031
47MR. SURESH A S24025031