Non_Tea_Staff_att_Jun19

Non-Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – June 2019

Department:OTHERS
Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
1PROF. VENKATESH K C21015330
2SRI RAGHUVEER P19015530
3SRI G K PATAVARDHAN24015030
Department:DRAVYAGUNA
4MR. KARTHIK  B24015030
5MR.RAVI PATAVARDHAN24015030
6MR. SANJAY G P22015230
7MR.RANGANNACHAR23016030
8MRS.NAGALAXMI RANGANNA23016030
9MR. MANJUNATH V23015130
Department:HERBAL GARDEN
10MR. KRISHNA MURTHY22017030
11MR. MANJUNATHA R24015030
12MR. MANIKANTA J23015130
13MR. UMESH24015030
Department:LIBRARY
14MRS. AMEENA YASMIN23015130
15MR. BHARATH K23004330
16MR. RAGU SHETTY22015230
Department:OFFICE
17MRS. JYOTHI K22004430
18MR. SATISHA H D26004030
19MR. RAMESH GOWDA22015230
20MR. ABDUL BASHEER22015129
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI24015030
22MRS. DEVAMMA24015030
23MRS.JULIANA29001030
24MR. GADIGAPPA      
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
25MR. MOHAMMAD ISMAIL20016330
26MR. ANIL KUMAR K S15003018
27MR. RAGHAVENDRA H K20015430
28MR. SURENDRA K A24015030
29MR. VINAYA H B      
30MRS.PADMA      
Department:ROGA NIDANA
31MR.VISHWANATH A M24015030
32MR. SACHIN23015130
33MR. SUNIL24015030
34MRS. SHANKARI24015030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
35MR.SACHIN S23015130
36MR. NAGAPPA HEGDE      
Department:SHAREERA KRIYA
37MR. MAHESH B H30000030
38MR. PRATHAP24015030
39MR. DAYANANDA24015030
40MR. MADHAVA U21018030
Department:SHAREERA RACHANA
41MR ADARSH K24015030
42MR. AKSHAY KUMAR B H24015030
43MR. HARISH K N24015030
44MR. RAMESH SA25014030
45MR. NAGARAJ24015030
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
46MR. MANJUNATH S24015030
47MR. SURESH A S24015030