Non_Tea_staff_att_Jan_20

Non- Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – January 2020

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:OTHERS
1PROF. VENKATESH K C25014131
2SRI RAGHUVEER P24014231
3SRI G K PATAVARDHAN26014031
Department:OFFICE
4MRS. JYOTHI K24014231
5MR. SATISHA H D26014031
6MR. RAMESH GOWDA25014131
7MR. ABDUL BASHEER26014031
Department:DRAVYAGUNA
8MR. KARTHIK  B26014031
9MR.RAVI PATAVARDHAN26014031
10MR. SANJAY G P23014331
11MR.RANGANNACHAR26014031
12MRS.NAGALAXMI RANGANNA26014031
13MR. MANJUNATH M24014231
Department:HERBAL GARDEN
14MR. KRISHNA MURTHY26014031
15MR. MANJUNATHA R23014331
16MR. MANIKANTA J26014031
17MR. UMESH26014031
Department:LIBRARY
18MRS. AMEENA YASMIN26014031
19MR. BHARATH K23014331
20MR. RAGU SHETTY25014131
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI26014031
22MRS. DEVAMMA23014331
23MR. GADIGAPPA26014031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24MR. MOHAMMAD ISMAIL24014231
25MR. ANIL KUMAR K S25014131
26MR. RAGHAVENDRA H K26014031
27MR. SURENDRA K A25014131
28MR. VINAYA H B25014131
29MRS.PADMA26014031
Department:ROGA NIDANA
30MR.VISHWANATH A M26014031
31MR. SACHIN26014031
32MR. SUNIL26014031
33MRS. SHANKARI26014031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
34MR. NAGAPPA HEGDE26014031
Department:SHAREERA KRIYA
35MR. MAHESH B H28000331
36MR. PRATHAP23014331
37MR. DAYANANDA26004131
38MR. MADHAVA U26014031
Department:SHAREERA RACHANA
39MR ADARSH K26014031
40MR. AKSHAY KUMAR B H26014031
41Mr.PRADEEP24014231
42MR. RAMESH SA26014031
43MR. NAGARAJ25014131
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
44MR. MANJUNATH S26014031
45MR. SURESH A S26014031