Non_tea_staff_att_Sep_20

Non- Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – September 2020

Sl. NoEmployee NamePRABHWOLVTOT
Department:OTHERS
1PROF. VENKATESH K C25041030
2SRI RAGHUVEER P25041030
3SRI G K PATAVARDHAN110411430
Department:OFFICE
4MRS. JYOTHI K23041230
5MR. SATISHA H D25041030
6MR. RAMESH GOWDA22041330
7MR. ABDUL BASHEER25041030
Department:DRAVYAGUNA
8MR. KARTHIK  R25041030
9MR.RAVI PATAVARDHAN25041030
10MR. SANJAY G P21041430
11MR.RANGANNACHAR25041030
12MRS.NAGALAXMI RANGANNA25041030
13MR. MANJUNATH M25041030
Department:HERBAL GARDEN
14MR. KRISHNA MURTHY25041030
15MR. MANJUNATHA R25041030
16MR. MANIKANTA J25041030
17MR. UMESH25041030
Department:LIBRARY
18MRS. AMEENA YASMIN22041330
19MR. BHARATH K25041030
20MR. RAGU SHETTY21041430
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI25041030
22Mrs.LAXMI25041030
23MR. GADIGAPPA25041030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24MR. MOHAMMAD ISMAIL25041030
25MR. ANIL KUMAR K S25041030
26MR. RAGHAVENDRA H K25041030
27MR. SURENDRA K A24041130
28MR. VINAYA H B25041030
29MRS.PADMA25041030
Department:ROGA NIDANA
30MR.VISHWANATH A M25041030
31MR. SACHIN25041030
32MR. SUNIL25041030
33MRS. SHANKARI25041030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
34MR. NAGAPPA HEGDE25041030
Department:SHAREERA KRIYA
35MR. MAHESH B H23041230
36MR. PRATHAP25041030
37MR. DAYANANDA25041030
38MR. MADHAVA U24041130
Department:SHAREERA RACHANA
39MR ADARSH K25041030
40MR. AKSHAY KUMAR B H25041030
41Mr.PRADEEP25041030
42MR. RAMESH SA23041230
43MR. NAGARAJ25041030
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
44MR. MANJUNATH S25041030
45MR. SURESH A S25041030