non_tea_staff_att_mar_21

Non-Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – March 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:OTHERS
1PROF. VENKATESH K C23014331
2SRI RAGHUVEER P26014031
3SRI G K PATAVARDHAN26014031
Department:OFFICE
4MRS. JYOTHI K26014031
5MR. SATISHA H D25014131
6MR. RAMESH GOWDA24014231
7MR. ABDUL BASHEER26014031
Department:DRAVYAGUNA
8MR. KARTHIK  R26014031
9MR.RAVI PATAVARDHAN26014031
10MR. SANJAY G P24214031
11MR.PRASANNA KUMAR26014031
12MR.SHAMITHA SHETTY24214031
13MR. MANJUNATH M25014131
Department:HERBAL GARDEN
14MR. KRISHNA MURTHY26014031
15MR. MANJUNATHA R26014031
16MR. MANIKANTA J26014031
17MR. UMESH26014031
Department:LIBRARY
18MRS. AMEENA YASMIN25014131
19MR. BHARATH K24014231
20MR. RAGU SHETTY26014031
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI26014031
22Mrs.LAXMI26014031
23MR. GADIGAPPA26014031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24MR. MOHAMMAD ISMAIL26013131
25MR. ANIL KUMAR K S26014031
26MRS VIJETHA H V24214031
27MR. SURENDRA K A25014131
28MR. VINAYA H B26014031
29MRS.PADMA26014031
Department:ROGA NIDANA
30MR.VISHWANATH A M26014031
31MR. SACHIN26014031
32MR. SUNIL26014031
33MRS. SHANKARI26014031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
34MR. NAGAPPA HEGDE26014031
Department:SHAREERA KRIYA
35MR. MAHESH B H31000031
36MR. PRATHAP H.S26014031
37MR. DAYANANDA24014231
38MR. MADHAVA U30000131
Department:SHAREERA RACHANA
39MR ABISHEK26014031
40MR. AKSHAY KUMAR B H26014031
41Mr.PRADEEP26014031
42MR. RAMESH SA24014231
43MR. NAGARAJ26014031
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
44MR. MANJUNATH S25013231
45MR. SURESH A S26014031