Non_tea_staff_att_Dec_20

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – December 2020

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
DepartmentOTHERS
1PROF. VENKATESH K C23034131
2SRI RAGHUVEER P24034031
3SRI G K PATAVARDHAN24034031
Department:OFFICE
4MRS. JYOTHI K24034031
5MR. SATISHA H D24034031
6MR. RAMESH GOWDA24034031
7MR. ABDUL BASHEER22134131
Department:DRAVYAGUNA
8MR. KARTHIK  R24034031
9MR.RAVI PATAVARDHAN24034031
10MR. SANJAY G P24034031
11MR.RANGANNACHAR24034031
12MRS.NAGALAXMI RANGANNA24034031
13MR. MANJUNATH M24034031
Department:HERBAL GARDEN
14MR. KRISHNA MURTHY24034031
15MR. MANJUNATHA R24034031
16MR. MANIKANTA J24034031
17MR. UMESH24034031
Department:LIBRARY
18MRS. AMEENA YASMIN23034131
19MR. BHARATH K19034531
20MR. RAGU SHETTY24034031
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI24034031
22Mrs.LAXMI24034031
23MR. GADIGAPPA24034031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24MR. MOHAMMAD ISMAIL23034131
25MR. ANIL KUMAR K S24034031
26MR. RAGHAVENDRA H K24034031
27MR. SURENDRA K A24034031
28MR. VINAYA H B24034031
29MRS.PADMA24034031
30Mrs.VIJETHA23034131
Department:ROGA NIDANA
31MR.VISHWANATH A M24034031
32MR. SACHIN24034031
33MR. SUNIL24034031
34MRS. SHANKARI24034031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
35MR. NAGAPPA HEGDE24034031
Department:SHAREERA KRIYA
36MR. MAHESH B H23034131
37MR. PRATHAP H.S24034031
38MR. DAYANANDA21034331
39MR. MADHAVA U24034031
Department:SHAREERA RACHANA
40MR ADARSH K24034031
41MR. AKSHAY KUMAR B H24034031
42Mr.PRADEEP24034031
43MR. RAMESH SA23034131
44MR. NAGARAJ24034031
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
45MR. MANJUNATH S24034031
46MR. SURESH A S24034031