Non_tea_staff_att_Apr_21

Non-Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – April 2021

Sl. NO.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:OTHERS
1PROF. VENKATESH K C23034030
2SRI RAGHUVEER P23034030
3SRI G K PATAVARDHAN23034030
Department:OFFICE
4MRS. JYOTHI K21034230
5MR. SATISHA H D23034030
6MR. RAMESH GOWDA22034130
7MR. ABDUL BASHEER22034130
Department:DRAVYAGUNA
8MR. KARTHIK  R23034030
9MR.RAVI PATAVARDHAN23034030
10MR. SANJAY G P21234030
11MR.PRASANNA KUMAR23034030
12MR.SHAMITHA SHETTY18534030
13MR. MANJUNATH M23034030
Department:HERBAL GARDEN
14MR. KRISHNA MURTHY23034030
15MR. MANJUNATHA R23034030
16MR. MANIKANTA J23034030
17MR. UMESH23034030
Department:LIBRARY
18MRS. AMEENA YASMIN12634530
19MR. BHARATH K23034030
20MR. RAGU SHETTY20034330
Department:PANCHAKARMA, PRASUTHI TANTRA, KAYACHIKITSA, KAUMARABHRITYA, SHALYA TANTRA, SHALAKYA TANTRA,
21MRS. SARASWATHI25014030
22Mrs.LAXMI23034030
23MR. GADIGAPPA23034030
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
24MR. MOHAMMAD ISMAIL23034030
25MR. ANIL KUMAR K S23034030
26MRS VIJETHA H V22134030
27MR. SURENDRA K A22034130
28MR. VINAYA H B25014030
29MRS.PADMA25014030
Department:ROGA NIDANA
30MR.VISHWANATH A M23034030
31MR. SACHIN23034030
32MR. SUNIL23034030
33MRS. SHANKARI23034030
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
34MR. NAGAPPA HEGDE23034030
Department:SHAREERA KRIYA
35MR. MAHESH B H30000030
36MR. PRATHAP H.S23034030
37MR. DAYANANDA23024130
38MR. MADHAVA U24102330
Department:SHAREERA RACHANA
39MR ABISHEK23034030
40MR. AKSHAY KUMAR B H23034030
41Mr.PRADEEP23034030
42MR. RAMESH SA22034130
43MR. NAGARAJ23034030
44Mr.MOHANA U P23034030
Department:AGADA TANTRA, SWASTHAVRITTA  
45MR. MANJUNATH S23034030
46MR. SURESH A S23034030