Hospital_staff_att_Nov_21

Attendance of Hospital staff November 2021

SL. NO.

NAME

PR

AB

LV

GH

WO

TOT

1

DR. MURALI A RAO

22

0

0

4

4

30

2

DR. DEEPAK

25

0

1

0

4

30

3

DR. S M SHANBHAG

25

0

1

0

4

30

4

DR. MANJUNATH M N

26

0

0

0

4

30

5

DR. ARCHANA M K

26

0

0

0

4

30

6

DR. SHRUTHI L V

26

0

0

0

4

30

7

DR. MURALIDHAR K S

26

0

0

0

4

30

8

DR. VIDYA C R

26

0

0

0

4

30

9

DR. BINDU NANDAKISHORE

26

0

0

0

4

30

10

DR. SHASHWATHI

26

0

0

0

4

30

11

DR. VEERESH

26

0

0

0

4

30

12

DR. NAGARAJ K R

26

0

0

0

4

30

13

DR. VASUDEV URAL

26

0

0

0

4

30

14

DR. SNEHA PATIL

25

0

1

0

4

30

15

DR. VINUTHA G M

25

0

1

0

4

30

16

DR. SUHAS H D

25

0

1

0

4

30

17

DR. PRASHANT KUMAR JHA

21

0

1

4

4

30

18

DR. PRAJNA SHETTY

21

0

1

4

4

30

19

MS. ANUSHREE GOWDA

21

0

1

4

4

30

20

MR. LOKESH H M

21

0

1

4

4

30

21

MRS. GANGA

25

0

1

0

4

30

22

MR. CHARAN KUMAR K

25

0

1

0

4

30

23

MR. MOHANA G A

25

0

1

0

4

30

24

MRS. SHWETHA  S

25

0

1

0

4

30

25

MRS.PRIYANKA.S.N

25

0

1

0

4

30

26

MR.R  MAHESH KUMAR

25

0

1

0

4

30

27

MRS.MAMATHA

25

0

1

0

4

30

28

MR. SANDEEP RAO

25

0

1

0

4

30

29

MRS. NAGARATNA C

21

0

1

4

4

30

30

MRS. VIDYA 

21

0

1

4

4

30

31

MRS. SHOBHA DHARMESH

21

0

1

4

4

30

32

MRS. SEETHALAXMI

25

0

1

0

4

30

33

MRS. MANJULA 

24

0

1

0

5

30

34

MRS. MAHALAXMI M HEGDE

24

0

1

0

5

30

35

MRS. DEEPA N

25

0

1

0

4

30

36

MRS. TIRUMALA

25

0

1

0

4

30

37

MRS. SOUMYASHREE

25

0

1

0

4

30

38

MRS. NISHA

25

0

1

0

4

30

39

MS.MALATHI R

25

0

1

0

4

30

40

MRS.SUPRITHA S

24

0

1

0

5

30

41

MRS. DIVYA  M

24

0

1

0

5

30

42

MRS. CELINA 

25

0

1

0

4

30

43

MS.SHALINI K G

25

0

1

0

4

30

44

MRS. PREMA

25

0

1

0

4

30

45

MR. RAGHAVENDRA M J

25

0

1

0

4

30

46

MR. NAVEEN N M

25

0

1

0

4

30

47

MRS. NANDINI H D

24

0

1

0

5

30

48

MRS. SAVITHA D C

24

0

1

0

5

30

49

MRS. CHAITANYA

25

0

1

0

4

30

50

MR.RAGHAVENDRA H K

25

0

1

0

4

30

51

MRS. RENUKA DEVI

25

0

1

0

4

30

52

MR. SATHISH NAYAK

26

0

0

0

4

30

53

MRS. SULOACHANA

26

0

0

0

4

30

54

MRS.BHAVANI

26

0

0

0

4

30

55

MRS. PONNAMMA

25

0

1

0

4

30

56

MRS. GANESHWARI

25

0

1

0

4

30

57

MR. NANJUNDA B V

25

0

1

0

4

30

58

MRS. JULIANA

25

0

1

0

4

30

59

MR. KRISHNAPPA

26

0

0

0

4

30

60

MR. SANTOSH S

25

0

1

0

4

30

61

MR. SANDESH

26

0

0

0

4

30

62

MR. RONY D’SOUZA

26

0

0

0

4

30

63

MR. GIRISH K J

26

0

0

0

4

30

64

MRS. SANKAMMA

26

0

0

0

4

30

65

MR. CHANDRASHEKHAR HEGDE

24

0

1

0

5

30

66

MR. MANJUNATHA

24

0

1

0

5

30

67

MR. PRAVEENA S A

26

0

0

0

4

30

68

MR. V MAHESH

26

0

0

0

4

30

69

MRS. RATHNAMMA

26

0

0

0

4

30

70

MRS. MANJAMMA

26

0

0

0

4

30

71

MRS. SARALA

25

0

1

0

4

30

72

MRS. ELIZA

24

0

1

0

5

30

73

MRS. SUMA M

24

0

1

0

5

30

74

MRS. NEELAMMA

25

0

1

0

4

30

75

MRS. SHAKUNTHALA

25

0

1

0

4

30

76

MR. A A MAHESHWARA

25

0

1

0

4

30

77

MRS. GULABI

25

0

1

0

4

30

78

MRS. PADMA

25

0

1

0

4

30

79

MRS. RAZIYA

25

0

1

0

4

30