Hospital_staff_att_Jan_22

Attendance of Hospital staff January 2022

SL. NO.

NAME

PR

AB

LV

GH

WO

TOT

1

DR. MURALI A RAO

23

0

1

2

5

31

2

DR. DEEPAK

25

0

1

0

5

31

3

DR. SHANBHAG S M

24

0

1

0

5

30

4

DR. SHRUTHI L V

25

0

1

0

5

31

5

DR.MURULIDHAR K S

25

0

1

0

5

31

6

DR. VEERESH

25

0

1

0

5

31

7

DR. NAGARAJ K R

25

0

1

0

5

31

8

DR. MANJUNATH M N

25

0

1

0

5

31

9

DR. BINDU NANDAKISHORE

25

0

1

0

5

31

10

DR. ARCHANA M K

25

0

1

0

5

31

11

DR. VIDYA C R

25

0

1

0

5

31

12

DR. SHASHWATHI M

25

0

1

0

5

31

13

DR. VASUDEV URAL

25

0

1

0

5

31

14

DR. SNEHA PATIL

25

0

1

0

5

31

15

DR. VINUTHA G M

25

0

1

0

5

31

16

DR. SUHAS H D

25

0

1

0

5

31

17

DR. PRASHANT KUMAR JHA

23

0

1

2

5

31

18

DR. PRAJNA SHETTY

23

0

1

2

5

31

19

MS. ANUSHREE GOWDA

23

0

1

2

5

31

20

MR. LOKESH H M

23

0

1

2

5

31

21

MRS. GANGA

25

0

1

0

5

31

22

MR. CHARAN KUMAR K

25

0

1

0

5

31

23

MR. MOHANA G A

25

0

1

0

5

31

24

MRS. SHWETHA  S

25

0

1

0

5

31

25

MRS.PRIYANKA.S.N

25

0

1

0

5

31

26

MR.R  MAHESH KUMAR

25

0

1

0

5

31

27

MRS.MAMATHA V S

25

0

1

0

5

31

28

MR. SANDEEP P S

25

0

1

0

5

31

29

MRS. NAGARATNA C

23

0

1

2

5

31

30

MRS. SHRIVIDYA 

23

0

1

2

5

31

31

MRS. SHOBHA DHARMESH

23

0

1

2

5

31

32

MRS. SEETHALAXMI

25

0

1

0

5

31

33

MRS. MANJULA 

25

0

1

0

5

31

34

MRS. MAHALAXMI M HEGDE

26

0

1

0

4

31

35

MRS. SHOBHA 

26

0

1

0

4

31

36

MRS.RATNA

26

0

1

0

4

31

37

MRS. SOUMYASHREE

26

0

1

0

4

31

38

MRS. NISHA

25

0

1

0

5

31

39

MS. MALATHI R

25

0

1

0

5

31

40

MRS.SUPRITHA S

25

0

1

0

5

31

41

MRS. DIVYA  M

26

0

1

0

4

31

42

MRS. CELINA 

26

0

1

0

4

31

43

MS.SHALINI K G

25

0

1

0

5

31

44

MRS. PREMA

25

0

1

0

5

31

45

MR. RAGHAVENDRA M J

25

0

1

0

5

31

46

MR. NAVEENA N M

25

0

1

0

5

31

47

MRS. NANDINI H D

25

0

1

0

5

31

48

MRS. SAVITHA D C

26

0

1

0

4

31

49

MRS. SRIDEVI

26

0

1

0

4

31

50

MR.RAGHAVENDRA H K

25

0

1

0

5

31

51

MRS. RENUKA DEVI K N

25

0

1

0

5

31

52

MR. SATHISH NAYAK

25

0

1

0

5

31

53

MRS. SOLOACHANA

25

0

1

0

5

31

54

MRS.BHAVANI

25

0

1

0

5

31

55

MRS. PONNAMMA

25

0

1

0

5

31

56

MRS. GANESHWARI

25

0

1

0

5

31

57

MR. NANJUNDA B V

25

0

1

0

5

31

58

MRS. JULIANA MENEZES

25

0

1

0

5

31

59

MR. KRISHNAPPA

25

0

1

0

5

31

60

MR. SANTOSH S

25

0

1

0

5

31

61

MR.SANDESH S

25

0

1

0

5

31

62

MR RONY D SOUZA

25

0

1

0

5

31

63

MR. GIRISH K J

25

0

1

0

5

31

64

MRS. SANKAMMA

25

0

1

0

5

31

65

MR. CHANDRASHEKHAR HEGDE

25

0

1

0

5

31

66

MR. MANJUNATHA V

26

0

1

0

4

31

67

MR. PRAVEENA S A

26

0

1

0

4

31

68

MR. MAHESH V

26

0

1

0

4

31

69

MRS. RATHNAMMA

26

0

1

0

4

31

70

MRS. MANJAMMA

25

0

1

0

5

31

71

MRS. SARALA SHETTY

25

0

1

0

5

31

72

MRS. ELIZA

25

0

1

0

5

31

73

MRS. FLORIN D’SOUZA

26

0

1

0

4

31

74

MRS. NEELAMMA

25

0

1

0

5

31

75

MRS. SHAKUNTHALA

25

0

1

0

5

31

76

MR. GIRISH 

25

0

1

0

5

31

77

MRS. GULABI

26

0

1

0

4

31

78

MRS. PADMA

25

0

1

0

5

31

79

MRS. RAZIYA

25

0

1

0

5

31