Hospital_staff_att_Aug_21

Attendance of Hospital staff August 2021

SL. NO.

NAME

PR

AB

LV

GH

WO

TOT

1

DR. MURALI A RAO

24

0

1

1

5

31

2

DR.VEERESH S

26

0

1

0

4

31

3

DR. S M SHANBHAG

23

0

1

1

6

31

4

DR. MANJUNATH M N

26

0

1

0

4

31

5

DR. ARCHANA M K

26

0

1

0

4

31

6

DR. SHRUTHI L V

26

0

1

0

4

31

7

DR. MURALIDHAR K S

26

0

0

0

5

31

8

DR. VIDYA C R

25

0

1

0

5

31

9

DR. BINDU NANDAKISHORE

25

0

1

0

5

31

10

DR. PRATIKSHA

25

0

1

0

5

31

11

DR. RAGHAVENDRA KARANTH

26

0

1

0

4

31

12

DR. NAGARAJ K R

25

0

1

0

5

31

13

DR. VASUDEV URAL

25

0

1

0

5

31

14

DR. SNEHA PATIL

25

0

1

0

5

31

15

DR. VINUTHA G M

25

0

1

0

5

31

16

DR. SUHAS H D

25

0

1

0

5

31

17

DR. PRASHANT KUMAR JHA

24

0

1

1

5

31

18

DR. PRAJNA SHETTY

24

0

1

1

5

31

19

MS. ANUSHREE GOWDA

24

0

1

1

5

31

20

MR. LOKESH H M

24

0

1

1

5

31

21

MRS. GANGA

25

0

1

0

5

31

22

MR. CHARAN KUMAR K

25

0

1

0

5

31

23

MR. MOHANA G A

26

0

1

0

4

31

24

MRS. SHWETHA  S

25

0

1

0

5

31

25

MRS.PRIYANKA.S.N

26

0

1

0

4

31

26

MR.R  MAHESH KUMAR

26

0

1

0

4

31

27

MRS.ANITHA M

25

0

1

0

5

31

28

MR. SANDEEP RAO

25

0

1

0

5

31

29

MRS. NAGARATNA C

24

0

1

1

5

31

30

MRS. SAROJA K A

24

0

1

1

5

31

31

MRS. SHOBHA DHARMESH

24

0

1

1

5

31

32

MRS. SEETHALAXMI

25

0

1

0

5

31

33

MRS. MANJULA 

25

0

1

0

5

31

34

MRS. MAHALAXMI M HEGDE

25

0

1

0

5

31

35

MRS. DEEPA N

26

0

1

0

4

31

36

MRS. KAVITHA S

26

0

1

0

4

31

37

MRS. SOUMYASHREE

26

0

1

0

4

31

38

MRS. NISHA

26

0

1

0

4

31

39

MS.POOJA N

25

0

1

0

5

31

40

MRS.SUPRITHA S

25

0

1

0

5

31

41

MRS. DIVYA  M

25

0

1

0

5

31

42

MS. RANJITHA N

26

0

1

0

4

31

43

MS.SHALINI K G

25

0

1

0

5

31

44

MRS. PREMA

25

0

1

0

5

31

45

MR. RAGHAVENDRA M J

26

0

1

0

4

31

46

MR. NAVEEN N M

25

0

1

0

5

31

47

MRS. NANDINI H D

25

0

1

0

5

31

48

MRS. SAVITHA D C

25

0

1

0

5

31

49

MRS. CHAITANYA

26

0

1

0

4

31

50

MR.RAGHAVENDRA H K

25

0

1

0

5

31

51

MRS. RENUKA DEVI

25

0

1

0

5

31

52

MR. SATHISH NAYAK

25

0

1

0

5

31

53

MRS. SULOACHANA

25

0

1

0

5

31

54

MRS.BHAVANI

25

0

1

0

5

31

55

MRS. PONNAMMA

25

0

1

0

5

31

56

MRS. GANESHWARI

25

0

1

0

5

31

57

MR. NANJUNDA B V

26

0

1

0

4

31

58

MRS. JULIANA

25

0

1

0

5

31

59

MR. AKSHAY G P

25

0

1

0

5

31

60

MR. SANTOSH S

26

0

1

0

4

31

61

MR. SANDESH

25

0

1

0

5

31

62

MR. RONY D’SOUZA

25

0

1

0

5

31

63

MR. GIRISH K J

26

0

1

0

4

31

64

MRS. SANKAMMA

25

0

1

0

5

31

65

MR. CHANDRASHEKHAR HEGDE

25

0

1

0

5

31

66

MR. MANJUNATHA

25

0

1

0

5

31

67

MR. PRAVEENA S A

26

0

1

0

4

31

68

MR. V MAHESH

26

0

1

0

4

31

69

MRS. RATHNAMMA

26

0

1

0

4

31

70

MRS. MANJAMMA

26

0

1

0

4

31

71

MRS. SUMA

25

0

1

0

5

31

72

MRS. ELIZA

25

0

1

0

5

31

73

MRS. SUMA M

26

0

1

0

4

31

74

MRS. NEELAMMA

25

0

1

0

5

31

75

MRS. SHAKUNTHALA

25

0

1

0

5

31

76

MR. A A MAHESHWARA

25

0

1

0

5

31

77

MRS. GULABI

26

0

1

0

4

31

78

MRS. PADMA

25

0

1

0

5

31

79

MRS. RAZIYA

25

0

1

0

5

31