Teach_staff_att_Feb_2020

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – February 2020

Department:AGADA TANTRA
Emp. CodeEmployee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N24014029
2DR. KARTHIK H V24014029
3DR.SHABANA B S21014329
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S24014029
5DR. H R PRADEEP22014229
6DR. VINAYAK S BHAT24014029
7DR. BHANU H C17014729
8DR. SHILPA K N22014229
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE23014129
10DR. KESHAVA D V22014229
11DR. VISHNU V NATH19014529
12DR. DHARMAPALAN24014029
13Dr.PRASHANTH BHAT22014229
14Dr.RAGHURAM Y S24014029
15Dr.PRASANNA K G24014029
16DR.LAXMI SANGANAL18214429
Department:KOUMARABHRITYA
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL24014029
18DR.L RAMESH BABU24014029
Department:PANCHAKARMA
19DR. SHOBHA B K21014329
20DR. TERES JOSHY21014329
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
21DR. DINESH KUMAR MISHRA24014029
22DR. B I MATAPATHI22014229
23DR. MILIND HUKKERI17014729
24DR. JAGADEESH MAYYA18014629
25DR. PRASANTI K23014129
26DR. BHAGYALAXMI B R24014029
Department:ROGA NIDANA
27DR.SOUMYA BHAT24014029
28DR. ANN ROSE22014229
29DR.ROSELIN JOSEPH22014229
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
30DR.RAMESH BHAT24014029
31DR.ANURADHA K C24014029
32DR. MANJUNATH R HEGDE24014029
33Dr.DHANUSREE S J24014029
Department:SHALAKYA TANTRA
34DR. VIKRAMA G22014229
35DR. RAVI H K24014029
36DR.MITHUN B 24014029
37DR.SANDEEP ANAND22014229
Department:SHALYA TANTRA
38DR. POORNIMA S S21014329
39DR. INDU K VISWAMBARAN24014029
Department:SHAREERA RACHANA
40DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24014029
41DR.AKHIL H S24014029
42DR.ARYA ASHOK24014029
Department:SWASTHAVRITTA
43DR.LATHA RAMESH24014029
44DR. VARSHINI R24014029
45DR.SHEJIL MUHAMMED M24014029
46DR.PRASHANTH V D24014029
Department:SHAREERA KRIYA
47DR.PALLED A S24014029
48DR.ANJAN K S24014029
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
49DR.PREMA BHAGAWAN24014029
50DR.SHIVU N S24014029
51DR.JINU SEKHAR. S24014029
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
52MR.PRAKASH C H15914029