Teach_staff_att_feb_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – February 2019

Department:AGADA TANTRA      
Sl. NoEmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N21004328
2DR. KARTHIK H V24004028
3DR.SHABANA B S22303028
4DR. MANUPRASAD K S20004428
Department:DRAVYAGUNA      
5DR. SANJAYA K S24004028
6DR. H R PRADEEP22004228
7DR. VINAYAK S BHAT22004228
8DR. BHANU H C19004528
9DR. SHILPA K N23004128
Department:KAYACHIKITSA      
10DR. TRIVENI V KALAGARE22004228
11DR. KESHAVA D V22004228
12DR. VISHNU V NATH21004328
13DR. DHARMAPALAN23004128
14Dr.PRASHANTH BHAT20004428
15Dr.RAGHURAM Y S23004128
16DR.PRASHANTH GOKHALE24004028
17Dr.PRASANNA K G24004028
18DR.LAXMI SANGANAL101701028
Department:KOUMARABHRITYA      
19DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL22004228
20DR.L RAMESH BABU22004228
21DR.NANDU G JOSEPH31604528
Department:PANCHAKARMA      
22DR. SHOBHA B K24004028
23DR. ANEESH E G17704028
24DR. TERES JOSHY22303028
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
25DR. DINESH KUMAR MISHRA19004528
26DR. B I MATAPATHI22004228
27DR. MILIND HUKKERI19004528
28DR. ABDUL KAREEM H02800028
29DR. JAGADEESH MAYYA21004328
30DR. PRASANTI K20004428
31DR. BHAGYALAXMI B R23004128
Department:ROGA NIDANA      
32DR.RUDRESH G D8002010
33DR.SOUMYA BHAT22004228
34DR. ANN ROSE22004228
Department:SAMHITA & SIDDANTHA      
35DR.RAMESH BHAT21004328
36DR.ANURADHA K C20004428
37DR. MANJUNATH R HEGDE22004228
Department:SHALAKYA TANTRA      
38DR. VIKRAMA G24004028
39DR. RAVI H K24004028
40DR.MITHUN B 22004228
41DR.KIRAN KUMAR U19404128
Department:SHALYA TANTRA      
42DR. POORNIMA S S17004728
43DR. INDU K VISWAMBARAN20004428
Department:SHAREERA RACHANA      
44DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24004028
45DR.AKHIL H S23004128
46DR. YEDHUKRISHNAN T B24004028
Department:SWASTHAVRITTA      
47DR.LATHA RAMESH22004228
48DR. VARSHINI R23004128
49DR.PRASHANTH V D18004628
Department:SHAREERA KRIYA      
50DR.PALLED A S24004028
51DR.ANJAN K S23004128
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
52DR.PREMA BHAGAWAN22004228
53DR.SHIVU N S20004428
54DR.JINU SEKHAR. S21004328
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
55MR.PRAKASH C H24004028