Teach_staff_att_Oct_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – October 2019

Department:AGADA TANTRA
Emp. CodeEmployee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N23044031
2DR. KARTHIK H V21044231
3DR.SHABANA B S21044231
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S23044031
5DR. H R PRADEEP20044331
6DR. VINAYAK S BHAT80441531
7DR. BHANU H C14944031
8DR. SHILPA K N20044331
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE23044031
10DR. KESHAVA D V16044731
11DR. VISHNU V NATH23044031
12DR. DHARMAPALAN23044031
13Dr.PRASHANTH BHAT23044031
14Dr.RAGHURAM Y S23044031
15DR.PRASHANTH GOKHALE23044031
16Dr.PRASANNA K G23044031
17DR.LAXMI SANGANAL17044631
Department:KOUMARABHRITYA
18DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23044031
19DR.L RAMESH BABU23044031
20DR.NANDU G JOSEPH03100031
Department:PANCHAKARMA
21DR. SHOBHA B K17044631
22DR. TERES JOSHY23044031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
23DR. DINESH KUMAR MISHRA23044031
24DR. B I MATAPATHI70441631
25DR. MILIND HUKKERI23044031
26DR. JAGADEESH MAYYA19044431
27DR. PRASANTI K18444131
28DR. BHAGYALAXMI B R17044631
Department:ROGA NIDANA
29DR.SOUMYA BHAT23044031
30DR. ANN ROSE23044031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT23044031
32DR.ANURADHA K C23044031
33DR. MANJUNATH R HEGDE22044131
Department:SHALAKYA TANTRA
34DR. VIKRAMA G15044831
35DR. RAVI H K23044031
36DR.MITHUN B 23044031
Department:SHALYA TANTRA
37DR. POORNIMA S S23044031
38DR. INDU K VISWAMBARAN21044231
Department:SHAREERA RACHANA
39DR.JYOTHI PRAKASH BHAT23044031
40DR.AKHIL H S23044031
41DR. YEDHUKRISHNAN T B0310000
Department:SWASTHAVRITTA
42DR.LATHA RAMESH20044331
43DR. VARSHINI R23044031
44DR.PRASHANTH V D17044631
45DR. SHALINI  S23044031
Department:SHAREERA KRIYA
46DR.PALLED A S23044031
47DR.ANJAN K S23044031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
48DR.PREMA BHAGAWAN23044031
49DR.SHIVU N S23044031
50DR.JINU SEKHAR. S23044031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
51MR.PRAKASH C H23044131