Teach_staff_att_mar_21

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – March 2021

Sl. No.Employee NamePRABHWOLVTOT
Department:AGADA TANTRA
1DR. KARTHIK H V24014231
2DR.SHABANA B S000000
3DR.HARISH DESHPANDE22014431
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S26014031
5DR. H R PRADEEP23014331
6DR. VINAYAK S BHAT24014231
7DR.RAJATHA M24014231
8Dr.KEERTHANA N 24014231
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE26014031
10DR. KESHAVA D V25014131
11DR. VISHNU V NATH26014031
12Dr.PRASHANTH BHAT25014131
13Dr.RAGHURAM Y S26014031
14DR.LAXMI SANGANAL19014731
15DR.ASHWINI S G17014931
Department:KOUMARABHRITYA
16DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL26014031
17Dr.PREETHI H.M26014031
Department:PANCHAKARMA
18DR. SHOBHA B K25014131
19DR. TERES JOSHY26014031
20DR.NIBIN SAJAN26014031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
21DR. DINESH KUMAR MISHRA25004231
22DR. B I MATAPATHI23013431
23DR. MILIND HUKKERI19014731
24DR.JAGADEESH MAYYA23014331
25DR. PRASANTI K24014231
Department:ROGA NIDANA
26DR.SOUMYA BHAT26014031
27DR. ANN ROSE24014231
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
28DR.RAMESH BHAT26014031
29DR. MANJUNATH R HEGDE23014331
30DR. DHANUSREE S J26014031
31DR.ALOKANATHA D D21014531
Department:SHALAKYA TANTRA
32DR. VIKRAMA G17014931
33DR. RAVI H K300003
34DR.MITHUN B 26014031
35DR.SANDEEP ANAND25114031
36DR.ASHWIN KUMAR K G26014031
Department:SHALYA TANTRA
37DR. POORNIMA S S24014231
38DR.ATHULYA A23014331
Department:SHAREERA RACHANA
39DR.JYOTHI PRAKASH BHAT26014031
40Dr.GEETHU ARMUGHAN26014031
Department:SWASTHAVRITTA
41DR.LATHA RAMESH26014031
42DR.SHEJIL MUHAMMED M050005
43DR.PRASHANTH V D02101931
44DR.ATHIRA C24014231
Department:SHAREERA KRIYA
45DR.ANJAN K S26014031
46DR.CHAITRA N26014031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
47DR.PREMA BHAGAWAN26014031
48DR.SHIVU N S19014731
49Dr.ATHIRA LEKSHMI S V21014531
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
50MR.PRAKASH C H25014131