Teach_staff_att_Jan_2020

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – January 2020

Department:AGADA TANTRA
Emp. CodeEmployee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N26014031
2DR. KARTHIK H V25014131
3DR.SHABANA B S150141131
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S26014031
5DR. H R PRADEEP24014231
6DR. VINAYAK S BHAT26014031
7DR. BHANU H C22014431
8DR. SHILPA K N26014031
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE26014031
10DR. KESHAVA D V25014131
11DR. VISHNU V NATH150141131
12DR. DHARMAPALAN26014031
13Dr.PRASHANTH BHAT24014231
14Dr.RAGHURAM Y S26014031
15DR.PRASHANTH GOKHALE200002
16Dr.PRASANNA K G26014031
17DR.LAXMI SANGANAL25014030
Department:KOUMARABHRITYA
18DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23014331
19DR.L RAMESH BABU26014031
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K22014431
21DR. TERES JOSHY26014031
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA26014031
23DR. B I MATAPATHI23014331
24DR. MILIND HUKKERI25014131
25DR. JAGADEESH MAYYA21014531
26DR. PRASANTI K22014431
27DR. BHAGYALAXMI B R25014131
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT26014031
29DR. ANN ROSE26014031
30DR.ROSELIN JOSEPH26014031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT26014031
32DR.ANURADHA K C26014031
33DR. MANJUNATH R HEGDE25014131
Department:SHALAKYA TANTRA
34DR. VIKRAMA G21014531
35DR. RAVI H K26014031
36DR.MITHUN B 26014031
37DR.SANDEEP ANAND22214231
Department:SHALYA TANTRA
38DR. POORNIMA S S24014231
39DR. INDU K VISWAMBARAN25014131
Department:SHAREERA RACHANA
40DR.JYOTHI PRAKASH BHAT23014331
41DR.AKHIL H S26014031
42DR.ARYA ASHOK23014028
Department:SWASTHAVRITTA
43DR.LATHA RAMESH26014031
44DR. VARSHINI R26014031
45DR.PRASHANTH V D25014131
Department:SHAREERA KRIYA
46DR.PALLED A S26014031
47DR.ANJAN K S26014031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
48DR.PREMA BHAGAWAN24014231
49DR.SHIVU N S26014031
50DR.JINU SEKHAR. S20014631
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
51MR.PRAKASH C H24014231