Teach_staff_att_jan_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – January 2019

Department:AGADA TANTRA      
Sl. No.EmployeeNamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N23024231
2DR. KARTHIK H V23024231
3DR. MANUPRASAD K S25024031
Department:DRAVYAGUNA      
4DR. SANJAYA K S25024031
5DR. H R PRADEEP17024831
6DR. VINAYAK S BHAT25024031
7DR. BHANU H C18024731
8DR. SHILPA K N24024131
Department:KAYACHIKITSA      
9DR. TRIVENI V KALAGARE23024231
10DR. KESHAVA D V17024831
11DR. VISHNU V NATH25024031
12DR. DHARMAPALAN24024131
13Dr.PRASHANTH BHAT25024031
14Dr.RAGHURAM Y S20024531
15DR.PRASHANTH GOKHALE20024531
16Dr.PRASANNA K G24024131
Department:KOUMARABHRITYA      
17DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL23024231
18DR.L RAMESH BABU24024131
19DR.NANDU G JOSEPH68241131
Department:PANCHAKARMA      
20DR. SHOBHA B K24024131
21DR. ANEESH E G20024531
22DR. TERES JOSHY000000
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA      
23DR. DINESH KUMAR MISHRA25024031
24DR. B I MATAPATHI24024131
25DR. MILIND HUKKERI24024131
26DR. ABDUL KAREEM H23024231
27DR. JAGADEESH MAYYA20024531
28DR. PRASANTI K25024031
29DR. BHAGYALAXMI B R22024331
Department:ROGA NIDANA      
30DR.RUDRESH G D24024131
31DR.SOUMYA BHAT21024431
32DR. ANN ROSE22324031
Department:SAMHITA & SIDDANTHA      
33DR.RAMESH BHAT25024031
34DR.ANURADHA K C22024331
35DR. MANJUNATH R HEGDE22024331
Department:SHALAKYA TANTRA      
36DR. VIKRAMA G25024031
37DR. RAVI H K25024031
38DR.MITHUN B 24024131
39DR.KIRAN KUMAR U22024331
Department:SHALYA TANTRA      
40DR. POORNIMA S S20024531
41DR. INDU K VISWAMBARAN25024031
Department:SHAREERA RACHANA      
42DR.JYOTHI PRAKASH BHAT24024131
43DR.AKHIL H S19024631
44DR. YEDHUKRISHNAN T B18024731
Department:SWASTHAVRITTA      
45DR.LATHA RAMESH24024131
46DR. VARSHINI R21024431
47DR.PRASHANTH V D24024030
Department:SHAREERA KRIYA      
48DR.PALLED A S22024331
49DR.ANJAN K S24024131
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA      
50DR.PREMA BHAGAWAN21024431
51DR.SHIVU N S22024331
52DR.JINU SEKHAR. S22024331
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS      
53MR.PRAKASH C H24024131