Teach_staff_att_dec_19

Teaching Staff Monthly Attendance Status Report – December 2019

Department:AGADA TANTRA
Emp. CodeEmployee NamePRABHWOLVTOT
1DR. SRIHARSHA H N25015031
2DR. KARTHIK H V24015131
3DR.SHABANA B S14815331
Department:DRAVYAGUNA
4DR. SANJAYA K S24015131
5DR. H R PRADEEP24015131
6DR. VINAYAK S BHAT19015631
7DR. BHANU H C19515131
8DR. SHILPA K N20015531
Department:KAYACHIKITSA
9DR. TRIVENI V KALAGARE25015031
10DR. KESHAVA D V23015231
11DR. VISHNU V NATH23015231
12DR. DHARMAPALAN25015031
13Dr.PRASHANTH BHAT25015031
14Dr.RAGHURAM Y S25015031
15DR.PRASHANTH GOKHALE25015031
16Dr.PRASANNA K G25015031
17DR.LAXMI SANGANAL16615331
Department:KOUMARABHRITYA
18DR.NAUSHAD SAHEB KUNJAL25015031
19DR.L RAMESH BABU25015031
Department:PANCHAKARMA
20DR. SHOBHA B K23015231
21DR. TERES JOSHY15815231
Department:RASA SHASTRA & BHAISHAJYA KALPANA
22DR. DINESH KUMAR MISHRA20015531
23DR. B I MATAPATHI20015531
24DR. MILIND HUKKERI22015331
25DR. JAGADEESH MAYYA20515031
26DR. PRASANTI K19515131
27DR. BHAGYALAXMI B R23015231
Department:ROGA NIDANA
28DR.SOUMYA BHAT21015431
29DR. ANN ROSE25015031
30DR.ROSELIN JOSEPH19015631
Department:SAMHITA & SIDDANTHA
31DR.RAMESH BHAT25015031
32DR.ANURADHA K C24015131
33DR. MANJUNATH R HEGDE21015431
Department:SHALAKYA TANTRA
34DR. VIKRAMA G22015331
35DR. RAVI H K25015031
36DR.MITHUN B 25015031
Department:SHALYA TANTRA
37DR. POORNIMA S S24015131
38DR. INDU K VISWAMBARAN25015031
Department:SHAREERA RACHANA
39DR.JYOTHI PRAKASH BHAT25015031
40DR.AKHIL H S25015031
Department:SWASTHAVRITTA
41DR.LATHA RAMESH25015031
42DR. VARSHINI R25015031
43DR.PRASHANTH V D18015731
Department:SHAREERA KRIYA
44DR.PALLED A S25015031
45DR.ANJAN K S25015031
Department:PRASUTHI TANTRA AND STREE ROGA
46DR.PREMA BHAGAWAN25015031
47DR.SHIVU N S25015031
48DR.JINU SEKHAR. S25015031
Department:RESEARCH METHODOLOGY & BIO STATISTICS
49MR.PRAKASH C H25015031