DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2020

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 983 886                     1869
2 Shalya Tantra 543 498                     1041
3 Shalakya Tantra 431 387                     818
4 Prasooti & Stri Roga 370 364                     734
5 Koumarabrutya 155 146                     301
6 Panchakarma 837 761                     1598
7 Swastharakshana 159 127                     286
8 Atyayika 49 55                     104
Total 3527 3224                     6751

DEPARTMENT WISE OUT PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2019

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 814 793 845 804 811 791 837 918 851 854 911 883 10112
2 Shalya Tantra 370 345 371 387 370 385 418 489 485 477 516 453 5066
3 Shalakya Tantra 341 341 387 394 392 374 412 369 384 378 412 434 4618
4 Prasooti & Stri Roga 336 359 382 387 378 388 419 392 359 359 389 381 4529
5 Koumarabhritya 384 373 423 404 387 384 385 398 312 312 338 325 4425
6 Panchakarma 695 631 721 797 817 755 840 710 609 625 668 649 8517
7 Swastharakshana 213 205 188 135 166 128 160 140 144 143 155 150 1927
8 Atyayika 18 16 6 16 13 7 15 8 10 8 8 9 134
Total 3171 3063 3323 3324 3334 3212 3486 3424 3154 3156 3397 3284 39328

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2020

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 58 41                     99
2 Shalya Tantra 29 32                     61
3 Shalakya Tantra 25 23                     48
4 Prasooti & Stri Roga 29 31                     60
5 Koumarabrutya 23 28                     51
6 Panchakarma 47 44                     91
Total 211 199                     410

 

DEPARTMENT WISE IN PATIENT REPORT FOR THE YEAR 2019

Sl. No. Department Months Total
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 Kaya Chikitsa 54 56 39 46 48 44 45 39 36 43 41 39 530
2 Shalya Tantra 12 12 32 29 31 29 33 40 45 40 38 35 376
3 Shalakya Tantra 15 14 29 31 28 30 31 30 28 29 33 33 331
4 Prasooti & Stri Roga 35 37 31 28 29 28 32 29 29 27 30 34 369
5 Koumarabhritya 11 12 25 25 25 25 26 26 25 26 27 26 279
6 Panchakarma 49 47 42 41 44 45 43 34 38 39 40 37 499
Total 176 178 198 200 205 201 210 198 201 204 209 204 2384